Kortingen

U bent hier

Kortingen

Gebruik het menu aan de rechterkant om informatie te vinden over andere mogelijke kortingen of voordelen.

Info over cursusgelden

Om deel te nemen aan de lessen dien je inschrijvingsgeld te betalen. Per inschrijving voor een module of een opleidingstraject wordt een cursuskost (papieren cursus of gebruik van het elektronische leerplatform) van 4 euro aangerekend.
We vermelden hier de voorwaarden en de mogelijke kortingen.

Verminderd inschrijvingsgeld

Alle richtlijnen vind je op de site van Onderwijs Vlaanderen: Vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs en Vrijstelling van inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs.

Ambtenaren die ambtshalve vervroegd op pensioen gesteld worden wegens gezondheidsredenen worden ook vrijgesteld. Voor deze categorie wordt de vrijstelling van het inschrijvingsgeld slechts verleend tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar).

Houd steeds rekening met de geldigheidsdatum van een attest! Een attest dient binnen een maand na inschrijving binnen gebracht te worden en dient bij afgifte niet ouder dan een maand te zijn!

Hoe betalen?

Je dient bij inschrijving op het secretariaat het volledige inschrijvingsgeld te betalen. Dit is mogelijk met Bancontact, of met opleidingscheques of een combinatie van deze.

Mogelijke kortingen

Indien je de leeftijd van 62 jaar hebt bereikt bij de start van de cursus, krijg je van het gemeentebestuur Heusden-Zolder een kortingsbon van 10 euro aangeboden voor een opleiding die tot € 124 kost en van 20 euro voor een opleiding die meer dan € 124 kost. Per persoon kan hoogstens 40 euro korting per jaar worden gegeven! Deze korting is NIET cumuleerbaar met andere.

Indien je tussen de 16 en 18 jaar bent, krijg je ook een korting van 10 of 20 euro zoals bij de senioren.

Wanneer je met minstens 3 personen, wonend op hetzelfde adres, les volgt, krijg je 45 euro gezinskorting bij 3 gezinsleden. Voor elk extra gezinslid krijg je 15 euro extra korting. Dit is de maximale korting per schooljaar. Hij is cumuleerbaar met opleidingscheques of verminderd inschrijvingsgeld, maar niet met de kortingen voor senioren of minderjarigen. De korting kan nooit meer bedragen dan het zelf te betalen inschrijvingsgeld.

Als je in het volwassenenonderwijs een diploma secundair onderwijs behaalt, kunt u in aanmerking komen voor een premie.

Inschrijvingsgeld en plafond

Vanaf het schooljaar 2015-2016 betaalt een cursist een maximum van 300 euro inschrijvingsgeld per semester. Een semester is een periode van 1 september tot en met 31 december of een periode van 1 januari tot en met 31 augustus. De startdatum van de module bepaalt tot welke periode de module gerekend wordt. Wanneer de cursist tijdens een semester meerdere opleidingen volgt, dan betaalt hij per gevolgde opleiding een maximum van 300 euro.

De bewijslast voor de toepassing van de plafonnering per semester of schooljaar en per opleiding wordt bij de cursist gelegd. Het centrum overhandigt bij betaling van het inschrijvingsgeld steeds een betalingsbewijs aan de cursist.

De plafonnering per semester of per schooljaar is niet overdraagbaar naar een ander centrum.