Lopende onderzoeken

U bent hier

Lopende onderzoeken

Het centrum voert zelf kwaliteitsbevragingen uit om de tevredenheid van cursisten en partners te meten. De cursistentevredenheid wordt op verschillende niveaus gemeten. Op centrum-, opleidings- en moduleniveau.

  • Op centrumniveau werd in het kader van het beleidsplan een algemene tevredenheidsmeting gehouden in het schooljaar 2014-2015. 
    De resultaten daarvan kan je nalezen in het beleidsplan. Met een algemene tevredenheidsscore van 81% (heel tevreden tot tevreden op 5 puntenschaal) zijn we trots en hopen dit in de toekomst ook te kunnen bestendigen.
  • Op opleidingsniveau worden er ad hoc bevragingen gehouden. Vanaf het schooljaar 2015-2016 kan je hier de resultaten terugvinden.

 

Daarnaast werkt het centrum mee aan externe onderzoeken die input geven om de kwaliteit te verbeteren.

Danny Drijvers, leerkracht webdesign aan CVO De Verdieping, studeert MSc Technology Enhanced Learning, Innovation and Change aan de Sheffield Hallam, UK Universiteit. 
In het kader van deze opleiding maakt hij een eindwerk over de vSchool-cursussen. In samenwerking met de kwaliteitsdienst, pedagogische begeleiding en de andere leerkrachten van de vSchool-cursussen heeft hij een enquête opgesteld. Doel van de enquête is de instapsituatie van de cursist in kaart te brengen aan de hand van de omgevingssituatie, technische computervaardigheden, vertrouwdheid met leren op afstand en verwachtingen van de cursus.

Conclusies van de thesis

Het doel van dit onderzoek was om de mogelijke belemmeringen en stimulansen voor leerlingen op vSchool te verkennen. De onderzoeksdoelstellingen waren de bepaling van:

  • de verwachtingen en paraatheid van cursisten bij hun start op vSchool 
  • de ervaringen van de leerlingen i.v.m. de gevolgde cursussen 
  • de formulering van aanbevelingen voor de organisatie van cursussen in vSchool

De methodes gebruikt voor deze onderzoeken waren gegevensverzamelingen door middel van enquêtes en focusgroepen. 

Het onderzoek toont aan dat de cursisten in het algemeen goed voorbereid zijn en correcte verwachtingen hebben van een afstandsstudie op vSchool. De studie bevestigt de literatuur die aangeeft dat retentie een complex vraagstuk is dat een continue, veelzijdige en waarschijnlijk meer geïndividualiseerde aanpak vereist. De ervaringen van de cursussen zijn in het algemeen goed.

De aangeboden aanbevelingen voor vSchool zijn onder te verdelen volgens de verschillende fasen gedurende de looptijd. Deze omvatten aanpassingen in: eerste contact informatie, inhoud van de cursus, cursisten ondersteuning en coach ondersteuning. De volgende factoren werden belangrijk gevonden voor retentie:  ondersteuning door de coach, relevantie van de cursusinhoud, cursistentevredenheid, persoonlijke motivatie en time management. Dit kwam naar voren in zowel de literatuur studie als in de resultaten van de empirische gegevens.

 

NT2 tevredenheidsmeting

Enkel invullen na instructies van de leerkracht

https://goo.gl/forms/LFr0y71jmxvJjwkC3