Collegiale visitatie

U bent hier

Collegiale visitatie

Een collegiale visitatie is een vrijwillig bezoek van van twee of meer scholen die als kritische vrienden elkaar feedback geven over hun werking en/of opleidingen. Een team van cursisten, leerkrachten, coördinatoren en directie brengen gedurende enkele dagen een bezoek aan een ander centrum.

De feedback levert waardevolle input op om de kwaliteit van de opleidingen te verbeteren.

Tijdens de collegiale visitatie in november 2016 kwamen collega's uit andere CVO's op bezoek om het ganse centrum, en specifiek de opleiding Elektriciteit, te beoordelen en te adviseren.

Het eindadvies was: "De visitatiecommissie is erg onder de indruk van het centrum, haar werking en haar aanbod. CVO De Verdieping heeft een schitterende concertzaal en beschikt ook over een professioneel orkest dat geleid wordt door een energieke dirigent. Het resultaat is een dynamische symfonie in een schitterend kader."

Je kan hieronder het volledige rapport nalezen.