Duurzaamheid

U bent hier

Duurzaamheid

Bij de restauratie en renovatie van De Verdieping is duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt.
 
" Met de term “duurzaamheid” wordt bedoeld dat men niet méér grondstoffen onttrekt, dan de natuur zelf bij kan maken. Door het respecteren van de hulpbronnen zullen volgende generaties er ook gebruik van kunnen blijven maken. Alle ontwikkelingen die op technisch, politiek, sociaal, ecologisch of economisch gebied bijdragen aan een gezonde aarde zijn duurzaam, en dragen dus bij aan de duurzaamheid …”,
 aldus een ecologische definitie van duurzaamheid.

Toegepast op “architectuur”, kunnen we het begrip duurzaamheid nog iets ruimer definiëren.
Behalve het verstandig omgaan met materialen en energie, kunnen ook de locatie van een gebouw, het rationele ruimtegebruik, de goede toegankelijkheid en de levensduur van een gebouw in grote mate bijdragen aan een duurzaam karakter.

Locatie
Het is duidelijk dat dit project een meerwaarde geeft aan deze historische site en het industrieel erfgoed. De site wordt “herbruikt” in een vernieuwde context, waardoor de geïnvesteerde energie en de materialen uit het verleden niet zomaar verloren gaan. Net zoals materialen gerecupereerd worden, worden hier ruimte en gebouw gerecupereerd, door er een nieuwe bestemming aan te geven.

Toegankelijkheid van het gebouw
De publieke delen en het volledige schoolgebouw zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers, o.a. door voldoende brede deuren, gangen, opstelruimtes, aangepast sanitair, enz.
Met meerdere grote personenliften en door het inbrengen van een verhoogde vloer in het onderdek (dat nu gelijk komt met het maaiveldniveau) kunnen alle vloerniveaus bereikt worden. Hier en daar zijn er lichthellende vlakken toegepast volgens de regels van toegankelijkheid.

Rationeel ruimtegebruik
Het bestaand gebouw wordt qua ruimtegebruik geoptimaliseerd door in ophaalgebouwen 1en 3 én in de annex bijkomende vloerniveaus in te brengen.

Het nieuwbouwgedeelte neemt relatief weinig plaats in op het terrein door het concept met meerdere bouwlagen, passend bij de hoogte van het huidige ophaalgebouw. Hier is dit mogelijk. Op een andere locatie zou dit, wegens de hoogte, minder evident zijn.

Het concept van de nieuwbouw is zodanig opgevat dat er een betonnen constructie is, met kolommen en vloerplaten, slechts hier en daar aangevuld door de noodzakelijke betonnen wanden. Het overgrote deel wordt ingevuld met niet-dragende lichte scheidingswanden, die zonder ingrijpende constructieve ingrepen, ooit nog kunnen aangepast worden en naargelang behoeftes wijzigen.

Rationeel watergebruik
Uiteraard wordt het opgevangen hemelwater herbruikt, voornamelijk voor de spoeling van toiletten. In dit geval gaat het over een groot hergebruik, gezien het aantal toiletten in het gebouw.
Elektronische kranen op wastafels en technische beveiliging en detectie van waterverliezen zorgen voor besparing op het verbruik van leidingwater.

Rationeel energiegebruik
Het nieuwbouwgedeelte wordt gebouwd volgens de passiefhuis-standaard en zal bij uitstek dus een zeer laag energiegebouw zijn. De omtrekwanden worden bekleed, maar het zogenaamde binnenspouwblad bestaat uit een houtskelet van 300 mm dikte, dat volledig wordt gevuld met cellulosevezels als thermische isolatie. Dezelfde hoge eisen worden gesteld aan de buitenramen en de beglazing én aan de dakisolatie.

Het bestaand gebouw wordt gerestaureerd en behouden, maar de delen, die ingevuld worden met bijkomende vloerplaten, zullen langs de binnenzijde goed geïsoleerd worden en er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van voorzetramen aan de binnenzijde.

Het elektriciteitsverbruik wordt beperkt door toepassing van intelligente sturing van verlichting (modulaire daglichtsturing, sturing op aanwezigheidsdetectie in niet permanent gebruikte lokalen, …. ) het gebruik van spaarlampen en energiezuinige verlichtingstoestellen, enz.

Domotica zal het energieverbruik nog verder omlaag brengen door het tijdig automatisch uitschakelen van elektrische verbruikers en het intelligent sturen van ventilatie, verwarming en andere energieverbruikers.

Verder wordt er gebruik gemaakt van energiezuinige toestellen voor HVAC, met 90% warmterecuperatie. De technieken worden verder bestudeerd en uitgewerkt, volledig in functie van een zo laag mogelijk energieverbruik.

Milieuvriendelijke duurzame materialen
De structuur van het gebouw is in BETON, dus massief, geschikt om energie op te slaan en bovendien duurzaam, wat betreft levensduur, transport (bulkproducten / plaatselijke ontginning) en verwerking (relatief weinig machinale behandeling, verplaatsing, …).   De cementindustrie valoriseert secundaire grondstoffen en recycleert een groot deel uit andere productieprocessen; bovendien produceert ze zelf totaal geen eindresten en is het eindproduct opnieuw 100% recycleerbaar en absorbeert o.a. daardoor het allergrootste deel van de bij de productie gevormde koolstofdioxide.

De houtskeletdelen van de buitenschil bestaan uit FSC-gelabeld hout. De gevelbekleding in metaal (Corten-Staal) wordt niet gelakt of geschilderd (krijgt patine en door oxyde bescherming tegen verder roesten). Het materiaal is ook 100% recycleerbaar.

Plaatselijk wordt gebruik gemaakt van accenten in vezelcement-gevelbekleding, ook weer een quasi 100% recycleerbaar materiaal. Zelfs de zinken dakrand is recupereerbaar, m.a.w. op dat vlak scoort dit gebouw zeer hoog qua duurzaamheid.